70 012 domains using Domain zone - no

Domain
yr.no
kjendis.no
domeneshop.no
nordea.no
telenor.no
side2.no
ba.no
skatteetaten.no
webforumet.no
itavisen.no
side3.no
kvasir.no
payex.no
osloby.no
f-b.no
arkivverket.no
vegvesen.no
storm.no
biltema.no
rb.no